Visualització de contingut web

Suggeriments i consultes

Temes referits a monografies, catàlegs d'exposicions, fotografies i intercanvis:
Anna Alfaro
T. 689 41 08 65 | alfaro_ana@gva.es
 
Temes referits a publicacions periòdiques, premsa, cartells i fullets
Rosa Rodríguez
T. 689 26 47 42 | rodriguez_roscan@gva.es
 

Biblioteca del Museu de Belles Arts de València

C/ Sant Pius V, 9
46010 VALÈNCIA