Visualització de contingut web

Biblioteca del Museu de Belles Arts de València

La Biblioteca del Museu de Belles Arts de València està tancada al públic de forma temporal a causa de la remodelació de les seues instal·lacions.

No obstant això, i en la mesura de les nostres possibilitats, continuem atenent consultes puntuals per telèfon i correu electrònic en horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h., oferint l'opció de concertar cita per a la consulta dels nostres fons.

La Biblioteca del Museu de Belles Arts de València, com a centre d'investigació especialitzat en història de l'art i en les col·leccions del Museu, disposa d'unes 30.000 monografies i catàlegs d'exposicions, 972 títols de revistes, catàlegs de subhastes, separates, articles de premsa, fullets, cartells i material audivisual. Aquestos fons comprenen des de l'art de l'Edat Mitjana fins a la Contemporània, especialment el  produït en la Comunitat Valenciana, seguint les línies que defineixen la col·lecció artística del Museu, i una àmplia visió sobre art antic.

S'estructura en les seccions de Referència i suport als distints departaments del Museu, Teoria i història de l'art, Arquitectura, Pintura, Escultura, Dibuix, Gravat i Arts gràfiques, Arts decoratives, Museologia, Col·leccionisme, Iconografia, Indumentària, Restauració i Conservació, i Fotografia.

A aquestos cal afegir el fons de la coneguda com a Biblioteca d'Art Saralegui, integrada per 1.500 monografies i 40 publicacions periòdiques.

Ressenyem també un arxiu de 7.892 fotografies sobre pintura valenciana amb una cronologia des del segle XIV a 1900.

SERVEIS

  • INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA: els usuaris tenen accés a l'OPAC, tant en la Biblioteca com a través d'internet; per a la consulta del catàleg el personal de la Biblioteca proporcionarà ajuda i assessorament.
  • Si la biblioteca no disposa d'un document podem gestionar la seua busca per mitjà de PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI. Es poden realitzar consultes puntuals per telèfon o correu electrònic a través de Suggeriments i consultes.
  • CONSULTA EN SALA: pendent de l'obertura al públic.
  • SERVEI DE REPROGRAFIA: l'ús d'escàner, càmeres fotogràfiques i mòbils serà possible amb l'autorització del personal de la Biblioteca i respectant allò que s'ha establit respecte a la Llei de Propietat Intel·lectual, no fent-se responsable la Biblioteca de l'ús que puga donar-se a les còpies.

En la mesura que siga possible s'evitaran les reproduccions en paper.

No obstant la Biblioteca valorarà sempre l'estat físic del document, format o característiques d'aquest per garantir que reproduir-lo no perjudique el seu estat de conservació.