T'interessa

Últimes adquisicions

portales

Visualització de contingut web

Biblioteca del Museu de Belles Arts de València

Biblioteca del Museu de Belles Arts de València

La Biblioteca del Museu de Belles Arts és una biblioteca especialitzada en art, tant per la tipologia documental que conserva, com pel tractament catalogràfic, molt exhaustiu, del seus fons. 

 

Forma part de les BEGV, Biblioteques Especialitzades de la Generalitat Valenciana, xarxa formada per les biblioteques especialitzades i els centres de documentació depenents de la Generaliat.

Usuaris

El seu objectiu prioritari és el suport documental als departaments tècnics del Museu, facilitant l'accés als recursos documentals, de manera que participa en els processos d'investigació i difusió de les col·leccions artístiques de la Institució.  
 
 Al mateix temps, la Biblioteca posa els seus fons a la disposició d'historiadors de l'art, investigadors i estudiosos de l'art en general.

Fons

Com a centre d'investigació especialitzat en història de l'art i en les col·leccions del Museu, disposa actualment de més de 41.000 monografies i catàlegs d'exposicions, 1.000 títols de revistes, catàlegs de subhastes, separates, articles de premsa, articles de revistes, fullets, etc.  
 
Aquests fons, abasten tota la història de l'art, prestant especial atenció a l'art des de l'Edat mitjana fins a l'època contemporània, especialment l'art produït a la Comunitat Valenciana. Els fons s'estructuren en els següents blocs: Referència, Teoria i Història de l'Art, Arquitectura, Pintura, Escultura, Dibuix, Gravat i Arts gràfiques, Arts decoratives, Museologia, Col·leccionisme, Iconografia, Indumentària, Restauració i Conservació i Fotografia.  
 
Obres de referència imprescindible són els diccionaris d'artistes, eina fonamental per a datar i identificar a un artista, entre altres, destaquem Allgemeines Künstlerlexikon que conté actualitzades les biografies d'artistes de tot el món i des de l'antiguitat fins al present i que és considerat com el millor diccionari actual d'artistes. També The Illustrated Bartsch, extens compendi de reproduccions de gravats, produïts per artistes europeus. Obra de referència que abasta des d'al voltant de 1400 fins a 1850, actualment la Biblioteca disposa de 93 volums.  
 
La Biblioteca disposa d'un extens fons de catàlegs d'exposicions tant individuals com col·lectives celebrades en museus i institucions europees, la majoria, gràcies a la relació d'intercanvi de publicacions que es manté amb les biblioteques d'aquests centres.  
 
Del fons de material efímer, destaquem els denominats fullets o xicotets catàlegs de mà, targetes i invitacions d'exposicions, celebrades en galeries d'art de la Comunitat Valenciana, d'Espanya i de l'estranger que ofereixen dades biogràfiques i d'obres exposades d'un període i un contingut concret, des de 1950 fins a l'actualitat.  
 
A més, disposem d'articles publicats en premsa entre 1909 - 2019, que ofereixen informació sobre el nostre Museu constitueixen un fons documental digitalitzat i històric sobre les activitats del centre. 

Horari

La biblioteca del Museu està oberta dimarts i dijous, entre les 10 i les 14 hores.  
 
El mes d'agost romandrà tancada.

Serveis

La Biblioteca disposa d'una sala de consulta i lectura amb 12 llocs, tres punts d'accés al catàleg des d'on es pot accedir al catàleg en línia: https://museobellasartesvalencia.gva.es/es/web/begv-baladre/cerca  
 
S'ofereix servei de préstec en sala, reprografia, digitalització i préstec interbibliotecari.  El personal tècnic bibliotecari ofereix informació bibliogràfica especialitzada i assessora sobre l'ús del catàleg i d'altres recursos electrònics relacionats amb la història de l'art.