Visualització de contingut web

Visitas guiadas

Visitas guiadas

Les visites es plantegen des de la perspectiva del coneixement i l'entreteniment. Es tracta de conéixer i disfrutar l'art, no simplement de reconéixer i identificar obres d'art. En les visites comentades i dinamitzades, el recorregut serà per tot el Museu o per la part que se sol·licite. El discurs de la visita s'adapta als diferents nivells dels grups i es fomenta la participació del visitant. També es podrà plantejar la visita monogràfica sobre un tema, un estil o un autor.

Visitants discapacitats

Este programa té la finalitat de facilitar la comprensió i el coneixement de les obres del Museu a persones amb algun tipus de discapacitat. S'atendrà la demanda dels tutors o professors i se'ls suggerirà, des del Departament de Didàctica, el tipus de visita segons l'edat i formació dels participants.

Qui pot participar

Grups escolars des dels 3 anys fins a adults (infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional, educació adults, universitaris, ames de casa, jubilats, etc.) i quants ho desitgen, sempre que es constituïsquen en grup i ho sol·liciten al Museu. Com? Les visites guiades es realitzaran per mitjà de cita prèvia, a través del telèfon 96 387 03 19.

Horari

Dimarts a divendres en l'horari d'obertura del Museu.

Duració

90 minuts aproximadament.

Les visites en grup i els tallers didàctics es realitzaran seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries en relació amb la COVID-19:
 
  • Ús obligatori de mascareta durant la permanència en el recinte del Museu.
  • Tots els participants utilitzaran gel hidroalcohòlic.
  • El número de persones per grup no excedirà de 25 persones (si el número és major, se subdividirà el grup).
  • Les peces utilitzades en els tallers seran desinfectades després de cada sessió.
  • A més, en la mesura que siga possible, us demanem que intenteu mantindre la distància de seguretat entre persones, especialment amb altres visitants del Museu.