Exposicions pasades

« Ves enrere

FULGORS DE PROTECCIÓ. El so de les estrenes en la plateria valenciana

FULGORS DE PROTECCIÓ. El so de les estrenes en la plateria valenciana

FULGORS DE PROTECCIÓ. El so de les estrenes en la plateria valenciana

Al llarg de la història ha sigut habitual l'ús de múltiples i diversos objectes protectors que complien una funció profilàctica, decorativa i, moltes vegades, d'ostentació social.

La utilització d'aquestos amulets ha tingut com a subjectes principals als xiquets, i és que la infància sempre ha sigut el segment de la població més vulnerable. La por atàvica a perdre els fills els converteix en destinataris idonis de la protecció sobrenatural que s'atribuïa a aquestes peces.

La mostra Fulgors de protecció centra el seu focus en un tipus d'amulet-joia, l'estrena, que podem adscriure al territori valencià en un període molt concret: la segona mitat del segle XVIII i els inicis del segle XIX. Es tracta de medalles religioses per a penjar de la cintura de l'infant, amb campanetes que afegirien l'accepció de joguet sonor a les seues ja mencionades funcions. A més, la presència d'advocacions d'especial arrelament local incorporen una manifesta religiositat popular a una esfera tradicionalment profana.

Aquestes peces estan estretament vinculades a la rica varietat de joiells infantils. D'alguns són hereves formals directes, amb altres comparteixen funció, cronologia, elements i, inclús, nom.

 

 

Especialment rellevant per a l'estudi d'aquest particular capítol de la plateria popular valenciana és la documentació d'arxiu coetània, que aporta valuosíssima informació tant formal com d'ús. I no podem oblidar la important contribució de l'art, que sempre presta la seua imatge com a testimoni d'excepció.

Les 77 obres que figuren a la mostra, entre objectes d'orfebreria, pintura, escultura, ceràmica, documentació d'arxiu, llibres, material tèxtil i estampes, procedixen del Museu Frederic Marès de Barcelona, el Museu Sorolla, el Museu Nacional d'Arts Decoratives, i el Museu del Trage CIPE, tots tres a Madrid, el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Suntuàries ‘González Martí', el Museu Marià (MuMA) - Reial Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats de València, el Museu Diocesà de Conca, el Museu Catedralici de Sogorb, la Casa Museu Pinazo de Godella, l'Ajuntament de València - Arxiu Històric Municipal, el Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó d'Alcoi, el Museu de Belles Arts de València, i de quinze col·leccions particulars valencianes.

És el moment d'entrar en aquest xicotet joier i deixar-se enlluernar pels seus fulgors de protecció.

EXPOSICIÓ
19 desembre 2017 - 18 març 2018
Sala P de la col·lecció permanent

Comissaris: Francisco Zanón Rodrigo (historiador i investigador) i Ramon Martínez Miñana (Museu de Belles Arts de València)

Produïda per: Museu de Belles Arts de València