Comunicació

El Retaule del Centenar de la Ploma

El Retaule del Centenar de la Ploma

El Retaule del Centenar de la Ploma

València (19.11.2020). La predel·la del Retaule de Sant Jordi del Centenar de la Ploma s'exposa des de hui al Museu de Belles Arts de València fins al 31 de gener de 2021, després d'haver sigut estudiada i restaurada per l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i).

Després de díhuit mesos sotmesa a intervencions i investigacions, aquesta peça representativa del gòtic internacional valencià podrà ser mostrada amb tota la seua esplendor al públic del Museu (sala 19, planta primera). És una de les millors obres d'art del nostre patrimoni valencià que no es mostrava a València des de 1856.

La predel·la del retaule del Centenar de la Ploma va arribar l'abril de 2019 procedent del Victoria and Albert Museum de Londres, on es troba el conjunt del retaule, per a ser restaurada i estudiada per l'IVCR+i, després d'un conveni de préstec signat pel president de la Generalitat, Ximo Puig, i el director del Victoria and Albert Museum de Londres, Tristan Hunt.

Durant aquests mesos se li han practicat les anàlisis pertinents que han permés identificar la majoria dels pigments usats en la pintura, així com un estudi radiogràfic en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València i el Museu de Belles Arts en què s'aprecia que hi ha dibuix incís (gravat sobre la superfície). També es van realitzar anàlisis colorimètriques abans de la restauració per a tindre una comparativa de com canvien els colors de la predel·la abans i després de la intervenció.

Quant a les tasques de restauració, cal destacar el procés de reintegració cromàtica que es va dur a terme en dues fases. En la primera fase es van reintegrar les xicotetes llacunes que presentava l'obra amb pigments a l'aigua, i hi va haver una segona fase d'ajust o retoc amb colors al vernís. La tècnica utilitzada ha sigut el 'rigattino' o puntillisme, que és totalment discernible de l'original. Aquesta intervenció és reversible, i els criteris d'aquesta han sigut consensuats amb els tècnics del Victoria & Albert Museum.

L'última fase de restauració s'ha realitzat de cara al públic perquè els visitants del museu pogueren fer les seues preguntes als tècnics.

El projecte d'estudi, investigació, restauració i exhibició de la predel·la del retaule del Centenar de la Ploma és una activitat de la Direcció General de Cultura i Patrimoni a proposta de l'IVCR+i associada a la línia d'investigació sobre el gòtic internacional valencià, època de major esplendor de l'art a València.

En la presentació de l'exposició ha participat la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, el director del Museu, Pablo González Tornel, i la subdirectora de l'IVCR+i, Gemma Contreras. A la fi de gener, la predel·la tornarà al Victoria & Albert Museum de Londres.

Gòtic internacional valencià
 
El Retaule del Centenar de la Ploma, atribuït a Miquel Alcanys i Marçal de Sax -i probablement altres pintors establits a València- i pintat a inicis del segle XV, estava situat en la desapareguda església de Sant Jordi de València. Aquest retaule és un referent fonamental del gòtic internacional valencià i representa en una de les seues escenes principals la batalla del Puig, que va obrir les portes a la conquesta de València en 1238.
 
Amb unes dimensions de 6,60 x 5,50 m, el retaule està format per cinc carrers, amb el central dedicat a la lluita de sant Jordi contra el drac, a dalt la batalla del Puig de 1237 i en la cimera la coronació de la Mare de Déu i Crist assegut en majestat dominant la composició del conjunt. Als carrers laterals se situen setze escenes al·lusives a la llegenda de sant Jordi, coronades pels quatre evangelistes. En els entrecarrers es disposen vint-i-quatre profetes, i en la polsera els dotze apòstols, alternats amb l'emblema de la Creu de Sant Jordi i una ballesta. Finalment, en la predel·la es representen deu escenes de la Passió de Crist, mancant una part central desapareguda.