Mosaic de les Muses

Mosaic de les Muses

Mosaic de les Muses

Trobat de manera casual el 19 d'agost de 1920 en la partida del Pouatxo, en l'extrem septentrional del terme municipal de Moncada, en el transcurs d'una excursió realitzada per un amant de l'arqueologia, J. J. Senent Ibáñez, aquest esplèndid exemplar de mosaic policrom degué pertànyer al ‘cubiculum' o dormitori de planta rectangular d'una vila romana d'època imperial de la primera meitat del segle III. Està dedicat a les nou Muses, filles de Mnemosine i Zeus, engendrades durant nou nits consecutives, cadascuna representada de bust, amb el seu nom i el seu atribut característic. El conjunt es completa amb una superfície en esquadra decorada per elements geomètrics, emmarcant-lo una banda composta per dents de serra i postes.

Datació:

Segle III d.C.

Tècnica:

Opus tessellatum. Tessel·les de marbre i pasta vítria

Dimensions:

698,5 x 611 cm

Número d'inventari:

37

Procedència:

Moncada (València)