Exposicions pasades

RES MOBILIS

RES MOBILIS

Fons de mobiliari del Museu de Belles Arts de València. Segles XIX i XX

RES MOBILIS

El Museu de Belles Arts de València, a més de la seua destacada col·lecció de pintura, alberga també un important conjunt de mobiliari i arts decoratives dels segles XV al XX.

Amb la donació Orts Bosch realitzada al Museu l'any 2004, que a més de pintura inclou mobles d'alta època, ceràmica i plateria, la col·lecció de mobiliari es va veure notablement incrementada, i amb la catalogació de les peces d'esta donació es va fer patent la necessitat d'escometre un estudi profund del conjunt d'obres de la col·lecció de mobles del Museu. Amb l'exposició Res Mobilis, el Museu de Belles Arts de València ha pres la iniciativa respecte d'este tema.

L'exposició es presenta com una activitat pionera de posada en valor de les seues peces de mobiliari per mitjà de la recopilació ordenada, l'estudi científic i documental, la identificació i, en cas necessari, la restauració de les mateixes.

Conformada per una selecció de peces de mobiliari i arts decoratives de diverses èpoques i procedències, Res Mobilis ens permetrà contemplar un complex i enriquidor panorama sobre l'evolució del moble de qualitat entre els segles XIX i XX.

A través d'una sèrie d'ambients, junt amb cada moble o conjunt d'ells, s'exhibiran obres d'art i arts aplicades contemporànies a la seua factura, mostrant així la interrelació estilística entre els elements de cada àmbit.

Dates: 12 febrer - 5 juliol 2015
Lloc: Sala Joanes d'exposicions temporals
Comissaris: Teresa Alapont Millet (investigadora i restauradora de mobiliari) i Joaquín Lara Rodríguez (tècnic de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport)
Produïda per: Museu de Belles Arts de València